divendres, de setembre 16, 2016

MAS RAMPINYO  I LES DEIXALLES...
 Malgrat que es neteja de tant en tant la zona rural que hi ha a partir d’ aquesta porta o portal , dia si i dia també continuen els abocaments incontrolats i il·legals. És un fet que hi ha gent que tant li fa embrutar i contaminar, tant els hi fa el cost que te el netejar els espais que ells,  egoistes i incívics embruten .


Aquestes fotografies han estat realitzades en la primera quinzena de setembre per la zona de can Rocamora a Mas Rampinyo, es lamentable que no puguem gaudir dels espais rurals nets i no pas bruts . 

A LA MARIA, LA MEVA  MARE   A la Maria ... Escric perquè ho necessito fer-ho ( capítol 1 ) A la matinada del 16 d' abril ....he sort...