dissabte, de gener 06, 2018

RESPECTAR UN CAMP SEMBRAT
TANT COSTA D' ENTENDREAra comença a brotar la planta dels cereals sembrats , comença a verdejar , poc a poc els camps aniran agafant color, i si no hi ha camp entrebanc  aniran creixent els sembrats. Un cicle que comença després d’ haver treballat les terres, d’ adobar-les i sembrar-les.Un treball que el pagès fa minuciosament dedicant treball i cert esforç... Hi ha gent que no ho entén així i no respecta un camp sembrat , hi ha prou indrets per caminar  i passejar que no cal utilitzar un camp sembrat per fer-ho.
Aquestes fotografies estan realitzades a la zona del parc de Mas Duran a Mas Rampinyo, en aquest gener de 2018.

A LA MARIA, LA MEVA  MARE   A la Maria ... Escric perquè ho necessito fer-ho ( capítol 1 ) A la matinada del 16 d' abril ....he sort...