dimarts, d’octubre 26, 2010

ANYS I ANYS MOLTS ANYS...

Després de molt de temps, encara que sigui d’ una manera provisional, s’ ha col•locat una rotonda a la cruïlla de beat Oriol, amb carretera Ripollet, amb Narcís Muntoriol. Fa molt de temps que es parlava de la construcció de la rotonda, esperem que els vehicles que van rectes redueixin la velocitat, d’ aquesta forma podrem estar tranquils, esperem que al definitiva sigui més gran, i que no s’ eternitzi la seva construcció.
Considero que aquest cas és una mostra de que sovint no és un problema de diners, sinó més aviat de voluntat de fer les coses, mitjanament ben fetes. Perquè tant de temps?, perquè aquesta desgana vers un problema de circulació?, però com soc dels positius felicitar qui hagi fet possible al rotonda provisional.

fotografia realitzada a mas Rampinyo , octubre de 2010

PARLEM DEL MEU CARRER Escrit publicat a la Veu , a la segona quinzena del mes d' abril 2024 Fa uns  quaranta anys que visc a l' A...