dissabte, de novembre 29, 2008


Un criteri vàlid: la tradició històrica


Al 2002, Montcada Comunicació va disposar d’ un Llibre d’ Estil per a La Veu, un codi deontológic o principis de la professió periodística.
El llibre d’ estil marca les directrius generals del mitjà,de les seves seccions i també dels periodistes que hi treballen, als quals se’ls exigeix ple respecte del codi deontològic de la professió.

El aquest Llibre d’ Estil, hi podem trobar un interessant capítol número 10. annex: Els barris, escrit per en Jaume Alcazar .

Un interessant estudi, que reprodueixo en l’ apartat sobre Mas Rampinyo.

(per llegir millor el text podeu cliquejar sobre el text )

PARLEM DEL MEU CARRER Escrit publicat a la Veu , a la segona quinzena del mes d' abril 2024 Fa uns  quaranta anys que visc a l' A...