dissabte, de novembre 01, 2008

El patrimoni local

En aquest cas sobre el patrimoni, podem llegir interessants paraules de dues personalitats del municipi de Montcada i Reixac. Malauradament poc s’ ha fet en el transcurs dels anys per poder conservar el patrimoni local, ara ens toca lamentar el que s’ ha malmès al pas del temps.

Protegim el patrimoni.

“ Montcada i Reixac ha patit des del primer quart de segle XX un procés de creixement desmesurat com a conseqüència de la industrialització de la vila, la seva proximitat a Barcelona i la important xarxa de comunicacions que travessa el municipi. Aquest creixement, poc ordenat i poc equilibrat, ha destruït bona part del paisatge urbà heretat d’ èpoques anteriors. Un paisatge que era el nostre patrimoni cultural col·lectiu configurat al llarg dels segles “

Part del escrit publicat en el llibre “ EVOLUCIÓ URBANA DE MONTCADA I REIXAC “, escrit per l’ Alcalde President de l’ Ajuntament de Montcada i Reixac, Sr. César Arrizabalaga Zabala. Llibre editat el 23 d’ abril de 2001.


Un altre oportunitat perduda.

“ Durant la segona meitat del segle XX, el procés de creixement i transformació urbanística que va patir Montcada i Reixac no va ser especialment sensible amb la protecció d’ aquest patrimoni, i va donar lloc a una destrucció sistemàtica i indiscriminada de moltes obres de rellevància en benefici d’ unes suposades noves necessitats socials “.

Aquestes paraules formen part de l’ editorial de Quaderns (desembre 2007, número 15) , revista de la Fundació Cultural Montcada, varen ser escrites per en Jaume Alcazar Parera , historiador i director de Quaderns.

* Son paraules escrites, no modificades, ni canviades, que cadascú tregui les conclusions que cregui oportunes.

PARLEM DEL MEU CARRER Escrit publicat a la Veu , a la segona quinzena del mes d' abril 2024 Fa uns  quaranta anys que visc a l' A...