dissabte, d’abril 10, 2010

AMB IMATGES I PARAULES

Com és de costum la gent no fa servir els serveis municipals de recollida d’ objectes i deixalles, com és habitual ho deixen a llocs no autoritzats, en aquest cas he de reconèixer que m’ ha cridat l’ atenció aquesta composició artística o no que forma la TV i el cavall.
Tot un sentiment si senyor¡, però cal embrutar la paret amb pintades ?
No es de rebut que els senyors de la capital tinguin el soterrament acabat, i que esl de poble tinguem la part de dalt inacabada. El calendari d’ obres no es compleix, estem davant un retard. Sigui quina sigui l’administració encarregada de les obres, possin el fil a l’ agulla.
No potser que hagi gent tant irresponsable, que camini per damunt de la via de tren, aquest veí va estar durant força temps fent-ho.
No és un tema important per alguns, per a mi tampoc, doncs ni ha de més importants, el que passa que ja ratlla, que no es faci el canvi de nom.
No senyors incivics no és això, el que han de fer es tirar o deixar les deixalles en els llocs autoritzats, no embrutar els camps, ni el paisatge de el veïnat.


fotografies realitzades a Mas Rampinyo al 2010.

PARLEM DEL MEU CARRER Escrit publicat a la Veu , a la segona quinzena del mes d' abril 2024 Fa uns  quaranta anys que visc a l' A...