diumenge, de juliol 06, 2008
LES DEIXALLES, un abocador inadequat.


A la zona del Quiosc al veïnat de Mas Rampinyo, ens trobem amb una acumulació de deixalles, que representa un perill per la població.

Ha estat presentada instància a l’ Ajuntament, per part de veïns afectats, s’ ha fet arribar
una pregunta escrita a la Veu , també se ha fet ressò El Veïnat. Però avui en dia no s’ ha arreglat el tema, la acumulació de brossa es elevada, tal com es pot veure en la fotografia, es cert que s’ ha cobert la muntanya de deixalles amb un toldo o plàstic blau.

Prendran cartes en l’ assumpte les autoritats, o es un tema menor, allò que diuen micro política, que no cal solucionar.

Les campanyes de sensibilització, realitzades per l’ administració no son captades en ocasions per certs veïns, que no saben el que es el civisme, però l’ administració està per vetllar el compliment de les mínimes normes de convivència.
fotografies realitzades el dissabte dia 5 de juliol de 2008, per en Fidel Casajuana i Manent

PARLEM DEL MEU CARRER Escrit publicat a la Veu , a la segona quinzena del mes d' abril 2024 Fa uns  quaranta anys que visc a l' A...